Your message has been sent, you will be contacted soon
Niške Vesti

Call Me Now!

Zatvori
Početak » Društvo » Najavljena pomoć za decu sa problemima u ponašanju

Najavljena pomoć za decu sa problemima u ponašanju

<!—->
Broj dece sa problemima u ponašanju je u porastu. Radi se, uglavnom, o zanemarenoj deci koja ispoljavaju teškoće u emocionalno – socijalnom razvoju, a njihovo najbliže okruženje, često, to ne prepoznaje i smatra ih gotovo jedino odgovornim za njihovu neprilagođenost.
„Malo istraživanja se radi na ovu temu. Mi trenutno imamo 48 dece od 680 koji su i na medikamentnoznoj psihijatrijskoj terapiji. To su deca koja imaju probleme u ponašanju, zato što ne mogu da ih kontrolišu. Nama je jako bitno da ojačamo odgajatelje, hranitelje i biološke porodice, kako da se nose u trenucima kada deca emituju problem“, kaže Violeta Blagojević, direktorka Regionalnog centra za porodični smeštaj i usvojenje Niš.
<!—->
Na porast broja dece sa problemima u ponašanju utiče i materijalni status roditelja, kako objašnjava Violeta Blagojević, siromaštvo ne može da utiče direktno, ali ono samo po sebi proizvodi određena simptomatska ponašanja i disfunkcionalnost u porodici.
<!—->
„To ujedno i umanjuje kompetencije roditelja da se bave svojom decom. Ali, imamo i izuzetno dobrostojeće porodice, koje imaju decu ne samo sa problemima u ponašanju već i sa poremećajima u ponašanju. Novac nije merilo stvari da li će biti problema ili ne.
Roditelji danas sve manje imaju vremena za svoju decu, a ustvari, detetu je mnogo potrebnije vreme, a ne poklon. Sa druge strane, i mediji doprinose tome. Deca u udarnim terminima gledaju Farmu, Parove i slične emisije, pa je pitanje šta mi njima nudimo kao vrednost. Ne može porodica da se izbori sama sa društvenim dešavanjima i sa medijima“, dodaje Blagojević.
Ovo je rečeno na tribini organizovanoj povodom predstavljanja projekta Resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju.
<!—->
Razvijanjem resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihovih porodica, pod sloganom Nedostaje mi detinjstvo, Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci – FAMILIA i Regionalni Centar za porodični smeštaj i usvojenje Niš teže da poboljšaju i unaprede socijalizaciju i uključenje u zajednicu dece sa problemima u ponašanju, u cilju prevencije njihove delinkvencije.
<!—->
„To će se realizovati onde gde postoji interesovanje, kada se prijavi dovoljan broj roditelja i staratelja, kada se bude akreditovao program, ali početak zavisi od Ministarstva prosvete i veliki je znak pitanja kada će on započeti“, objašnjava Violeta Blagojević.
Projekat je deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ koji sprovodi Delegacija evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Detaljnije: Najavljena pomoć za decu sa problemima u ponašanju / Društvo – Radio City