Your message has been sent, you will be contacted soon
Niške Vesti

Call Me Now!

Zatvori
Početak » Društvo » Preporuke LAF-a za izbor direktora javnih preduzeća i ustanova

Preporuke LAF-a za izbor direktora javnih preduzeća i ustanova

<!—->
Preporuke LAF-a trebalo bi između ostalog da obezbede samostalan i nezavisan rad tela koje sprovode konkurs za izbor direktora, odnosno skupštinskih komisija za izbor direktora javnih preduzeća i upravnih odbora javnih ustanova.
LAF kao novinu predviđa prisustvo građanskog posmatrača u tim telima, te popunjavanje antikorupcijskog upitnika od strane kandidata za direktore, kojim se meri njihov profesionalni i lični integritet.
Građanski posmatrač je mera u Lokalnom planu za borbu protiv korupcije grada Niša koji je usvojila Skupština grada. Posmatrača imenuje LAF i on ima pravo diskusije i uvida u dokumentaciju, bez prava glasa u odlučivanju. Njegova obaveza je da obavesti nadležne organe i javnost o eventualnim propustima i zloupotrebama u izbornom procesu.
<!—->
Antikorupcijski upitnik je sačinio LAF kako bi se između ostalog utvrdilo kako kandidat za direktora razume zakonitost, javni interes i ličnu odgovornost, da li je spreman da se bori protiv korupcije i drugih nepravilnosti, da li je u nedozvoljenim rođačkim i drugim vezama sa funkcionerima koji mogu da utiču na njegov izbor, da li se protiv njega vode postupci državnih organa i antikorupcijskih tela ili koliko su vladajuće partije uticale na njegovu kandidaturu, odnosno koliko bi mogle uticati na njegov izbor. Kandidat za direktora popunjava i potpisuje Upitnik pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.
Preporuke LAF-a predviđaju, takođe, isključivanje javnih preduzeća i ustanova iz koalicionih sporazuma stranaka koje obrazuju skupštinsku većinu, pošto su oni često služili kao osnov da na čelo javnih preduzeća i ustanova dođu kadrovi političkih stranaka kojima su po sporazumu „pripala“ ta preduzeća i ustanove. Na taj način je obesmišljavan institut javnog konkursa, a dugogodišnja i društveno štetna praksa partijskog zapošljavanja nesmetano se nastavljala.
<!—->
U setu preporuka nalazi se i obaveza komisije ili upravnog odbora da pre odlučivanja usvoji pravilnik za precizno bodovanje referenci kandidata za direktora, odnosno svakog konkursnog i drugog uslova.
Preporuke između ostalog predviđaju i da kandidat prilaže radnu biografiju koja mora da sadrži i specifične informacije o njegovom iskustvu i rezultatima u oblasti za koju konkuriše, kao  i obaveznu proveru njegove opšte i uže stručnosti.
Celokupan postupak izbora, kao i svaki zapisnik, biografija, rezultat testa i drugi dokument moraju biti dostupni javnosti.
Preporuke LAF-a usledile su nakon niza slučajeva izbora, odnosno imenovanja direktora javnih preduzeća i ustanova koji nisu ispunjavali zakonske uslove ili su bili nedostojni funkcije zbog nestručnosti, kažnjavanosti i drugih etičkih razloga. Takvi direktori su, pri tom, bili teško smenjivi, ili čak nesmenjivi, pre svega zbog podrške vladajućih političkih partija koje su stajale iza njih, a indirektno kontrolisale postupak izbora.
<!—->
Preporuke LAF-a nemaju pravnu obaveznost, ali imaju društvenu i moralnu snagu i verodostojnost, pre svega zbog toga što doprinose javnom interesu i dobrobiti građana.
Preporuke su dostavljene rukovodstvu Skupštine grada, Gradskom veću, gradonačelniku i svim javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad.
LAF će obavestiti javnost o tome kako su na preporuke reagovale institucije i funkcioneri kojima su upućene.
Detaljnije: Preporuke LAF-a za izbor direktora javnih preduzeća i ustanova / Društvo – Radio City