Your message has been sent, you will be contacted soon
Niške Vesti

Call Me Now!

Zatvori
Početak » Društvo » Svetski dan grafičkog dizajna

Svetski dan grafičkog dizajna

Sretenka Design Week 2011 - Matt W. Moore

foto: epa.eu

Svetski dan grafičkog dizajna i grafičkih dizajnera ustanovljen je sa ciljem da učini vidljivijom kreativnu produkciju koja oblikuje opštu likovnu kulturu i postaje sastavni deo savremenog života i svakodnevne komunikacije.

Grafički dizajn je primenjena umetnost. Kao disciplina dizajna,ima za zadatak grafičko oblikovanje komunikacije različitih medija. Tu spadaju: novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit kartice, marketinške kampanje proizvoda i usluga… U novijem značenju grafički dizajn uključuje grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima.

Ponekad se za grafički dizajn koristi naziv „vizuelna komunikacija“, kojim se ističe njegova funkcija davanja forme i oblika informacijama. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu organizovanu i efikasnu celinu. Razvoj grafičkog dizajna kao profesije je u vrlo uskoj vezi sa tehnološkim inovacijama, društvenim potrebama i vizuelnom maštom stvaralaca. Praktikovao se u različitim oblicima tokom istorije, a najstariji primeri se sreću u manuskriptama stare Kine, Egipta i Grčke. Pojavom štamparstva u 15. veku, grafički dizajn se prilagođava novom mediju i od tada se neprestano razvija. Krajem 19. veka, grafički dizajn se oblikuje u formu koju danas prepoznajemo, delom kao rezultat sve veće specijalizacije u različitim profesijama u kojima se koristi, delom zbog uvođenja novih tehnologija i tržišnih mogućnosti koje se otvaraju industrijskom revolucijom. Godine 1922. Vilijam A. Dvigins daje ime „grafički dizajn“ ovoj, tada novoj, oblasti primenjene umetnosti.

 


Detaljnije: Svetski dan grafičkog dizajna / Društvo – Belle Amie