Your message has been sent, you will be contacted soon
Niške Vesti

Call Me Now!

Zatvori
Početak » Društvo » Učestali nestanci struje-kako nadoknaditi štetu na kućnim uređajima?

Učestali nestanci struje-kako nadoknaditi štetu na kućnim uređajima?

<!—->
Nejednak napon,višestruki prekidi električne energije u samo nekoliko minuta, čest su uzrok kvarova kućnih uređaja.  “U tom slučaju građanin treba da podnese zahtev distribuciji koja ga snabdeva, sa konkretnim zahtevom”, kaže Jovan Jovanović iz Centra za zaštitu potrošača Forum.To konretno znači da potrošač mora da navede adresu, tačno vreme kada je došlo do učestalih prekida u snabdevanju električnom energijom, ističe Jovanović. On dodaje da u EPS-u imaju tačne podatke kada I gde je dolazilo do prekida u snabdevanju, čime se smanjuje mogućnost zloupotreba.
<!—->
Posle podnošenja zahteva “EPS” je dužan da po zakonu o zaštiti potrošača dostavi odgovor u roku od osam dana, a ceo sličaj da razreši u roku od 15, a najkasnije do 30 dana, tvrdi Jovanović.On ističe da je dokazivanje da su višestruki prekidi električne energije uzrok kvara na nekom od kućnih uređaja teško, pa savetuje angažovanje sudskog veštaka.
<!—->
“Imali smo slučajeve u kome su se građani žalili na EPS, jer su često odbijane reklamacije ovakve vrste, a komisije koje su to radile, neretko je činio samo jedan član iz ovog preduzeća”, kaže Jovanović.On ipak smatra da treba biti uporan.
“Zbog toga treba pozvati veštaka, koji bi učestvovao u utvrđivanju uzroka kvara na uređaju”, zaključuje Jovanović.
Detaljnije: Učestali nestanci struje-kako nadoknaditi štetu na kućnim uređajima? / Društvo – Radio City