Your message has been sent, you will be contacted soon
Niške Vesti

Call Me Now!

Zatvori
Početak » Ekonomija » Još mesec dana za legalizaciju objekata

Još mesec dana za legalizaciju objekata

Još mesec dana za legalizaciju objekata

Ostalo je još mesec dana do  isteka roka za popis i evidenciju nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji Grada Niša u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata. Sve niške opštine spremne su da pomognu građanima da se ovaj posao završi u predviđenom roku.

 Rok za popis i evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji Grada Niša ističe 28. novembra. Svih pet gradskih opština aktivno će se uključiti u popis i evidentiranje objekata sa svojih teritorija, na osnovu ranije sačinjenog Programa popisa po zonama, kako bi se do 27. novembra 2016.godine evidentirali svi nezakonito izgrađeni objekti a koji su vidljivi na satelitskom snimku teritorije RS iz 2015.god.

U narednih masec dana, do 28. novembra  građani-vlasnici nelegalno sagrađenih objekata kod kojih je odstupljeno od ranije izdate građevinske dozvole, mogu podneti zahtev za ozakonjenje svojih objekata i u upravama gradskih opština, na teritoriji gde se objekat nalazi.

U opštini Palilula, to se može obaviti u kancelariji br.4. u ulici Branka Radičevića 1, popunjavanjem odgovarajućeg upitnika, uz pomoć službenika opštinske uprave.

Za stanovnike koji žive na seoskom područiju opštine Palilula, podnošenje zahteva obaviće se u mesnim kancelarijama sela u koordinaciji Saveta građana. Popunjene upitnike, po rečima Marije Brajdić, načelnice Uprave Gradske opštine Palilula, ovlašćena lica opštine, po službenoj dužnosti proslediće nadležnoj upravi grada na dalji postupak radi evidentiranja i skiciranja. Popunjavanjem upitnika nezakonito sagrađen objekat ulazi u postupak ozakonjenja jer će se naći na spisku popisa nezakonito sagrađenih objekata na teritoriji grada Niša, pod uslovom da je objekat vidljiv na satelitskom snimku teritorije RS iz 2015.godine.

UPITNIK o evidenciji nezakonito izgrađenih objekata, ne popunjavaju građani koji su podneli zahtev stupanjem na snagu Zakona o ozakonjenju objekata (27.11.2015.god.) do danas, koji su podnosili zahtev po ranijim zakonima o legalizaciji i po Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine – do 29. januara 2014.god., vlasnici objekata koji su sagrađeni do 1948.godine u gradu, vlasnici stambenih objekata koji su sagrađeni do 1961.godine, na selu i vlasnici ekonomskih objekata koji su sagrađeni do 1973.godine, na selu – jer su zidani u periodu kada propisi nisu predviđali obavezu pribavljnja građ.dozvole

Objekti koji se ne nađu u evidenciji nezakonito izgrađenih objekata (putem popunjavanja pojedinačnih upitnika i popisa objekata na terenu), a nisu vidljivi na satelitskom snimku i za koje nije podnet zahtev za legalizaciju po ranijim zakonima, biće predmet rušenja.

Pomoć građanima pružiće i gradske opštine Pantelej i Niška Banja. U Niškoj Banji obrasci za prijavu mogu se preuzeti i predati na pisarnici opštine radnim danima od 8 do 15 sati, dok će u u Pantaleju to biti moguće u prostorijama Uslužnog centra.

 U niškim opštinama kažu da je ovo poslednja šansa za legalizaciju pod najpovoljnijim uslovima, a posle isteka roka neće se tolerisati bespravna gradnja.


Detaljnije: Još mesec dana za legalizaciju objekata / Ekonomija – Niške vesti