Your message has been sent, you will be contacted soon
Niške Vesti

Call Me Now!

Zatvori
Početak » Ekonomija » Za dobre prinose kukuruza neophodna kiša

Za dobre prinose kukuruza neophodna kiša

kukuruzKukuruz, na teritoriji Nišavskog okruga, posejan je na skoro 45 hiljada hektara. S obzirom da nije ispunjen plan jesenje setve, kukuruz je posejan na 10 do 15 posto većim površinama nego uobičajeno. Na najvećem delu parcela usevi kukuruza su do pre mesec dana prema svom izgledu obećavali. Na terenu se međutim veoma razlikovala situacija u pogledu vremena setve, faze razvoja, stanja useva, primenjene agrotehnike.

“Pojedini proizvođači su žurili sa setvom i posejali kukuruz već krajem marta. Kasni prizemni mrazevi načinili su značajne štete na rano posejanim usevima kukuruza. Neki usevi su presejani, a neki se oporavili. Povoljna vlaga tokom čitavog maja pospešila je razvoj i oporavak mnogih useva. Međutim, u velikoj meri je produžila rok setve kukuruza na najvećem delu površina predviđenih da se zaseju ovom kulturom”, kaže Saša Stanković iz Poljoprivedne savetodavne stručne službe.

Velika vlažnost i niske temperature u početnim fenofazama razvoja, useva posejanih u ranijim rokovima setve, doprinele su masovnoj pojavi zaperaka, a sa toplijim uslovima krajem maja i do povećane bujnosti useva. Dobro urađena agrotehnika, dobro đubrenje, kvalitetna i duboka obrada zemljišta posebno su dale doprinos dobrom izgledu useva na pojedinim parcelama. Međutim, dominantna je situacija zakasnele setve, retkih sklopova, slabije agrotehnike.

“Trenutno se na terenima nišavskog okruga može videti primetno zaostajanje u porastu i razviću useva kukuruza, na velikom broju parcela suviše retki sklopovi. Iz perioda viška vode u maju mesecu, sa čestim padavinama, ušlo se u period suše i naglog porasta temperatura od polovine juna. Visoke temperature brzo su isušivale površinski sloj zemljišta. S toga su najpre usevi iz kasnije setve imali nepovoljne uslove za nicanje pa su stoga ređeg sklopa. Veliki deficit u vlažnosti zemljišta, doveo je do brzog propadanja naročito useva posejanih na prolećnom oranju”, dodaje Stanković.

Kako kažu iz PSSS Niš, na terenima gde je zemljište lakšeg tipa, biljke kukuruza vrlo brzo gube lisnu masu. Nedostatak padavina i veoma visoke temperature od preko 38 stepeni, u trajanju od preko 15 dana, doprinele su da i usevi koji su do skora imali zelenu masu počnu da podgorevaju i gube listove. Na višim terenima i težim tipovima zemljišta koja duži period mogu sačuvati rezerve vlage kukuruz za sad izdržava sušu, dok u uslovima lakših tipova peskovitog zemljišta i na nižim terenima usevi kukuruza doživljavaju toplotni udar.

“Primena agrotehničkih mera mogla je u velikoj meri opredeliti bolju tolerantnost biljke na ove stresne uslove. Osnovna obrada zemljišta, vreme izvođenja startnog đubrenja i količine đubriva kao i navodnjavanje su najvažnije agrotehničke mere koje utiču na stepen tolerancije kukuruza na sušne uslove. Prolećno oranje je veoma nepovoljno jer se značajno gubi vlaga iz zemljišta koja se i nije mogla kvalitetno akumulirati u toku zimskog perioda. Dubina obrade od 35 do 40 centimetara je veoma bitna sa aspekta kvalitetne akumulacije vlage i kukuruz na ovako uzoranim parcelama može bolje da toleriše sušu te se i očekuje siguran i kvalitetan rod. Većina proizvođača ne primenjuje poželjnu normu đubriva koja bi obezbedila kvalitetnu mineralnu ishranu biljci shodno obavljenim agrohemijskim analizama zemljišta. Dovoljna količina mineralnih hraniva, fosfora i kalijuma veoma je bitan faktor koji obezbeđuje mogućnost kukuruzu za borbu protiv stresnih situacija”, kaže stručnjak iz PSSS- a.

Navodnjavanje je, ipak, najbitnija agrotehnička mera u proizvodnji kukuruza. Kukuruz je biljka toplijih krajeva ali za svoj vegetacioni period zahteva 700 do 800 litra padavina ravnomerno respoređenih u toku vegetacionog perioda biljke. Stoga je navodnjavanje kukuruza veoma važan zadatak, jer je to put ka sigurnim prinosima od preko osam tona po hektaru. Proizvođači koji su navodnjavali kukuruz na teritoriji nišavskog okruga mogu očekivati visoke i kvalitetne prinose. Zaključak je da je neophodna kiša što pre, u količini bar oko 30 do 50 litara, mada je za useve kukuruza na pojedinim parcelama za to već kasno.

 


Detaljnije: Za dobre prinose kukuruza neophodna kiša / Ekonomija – Belle Amie