Your message has been sent, you will be contacted soon
Niške Vesti

Call Me Now!

Zatvori
Početak » Prenosimo » Deca sa problemima u ponašanju problem društva, a briga svih nas

Deca sa problemima u ponašanju problem društva, a briga svih nas

Broj dece sa problemima u ponašanju je u porastu. Radi se uglavnom o zanemarivanoj deci koja ispoljavaju teškoće u emocionalno-socijalnom razvoju, a njihovo najbliže okruženje često ne prepoznaje i smatra ih jedino odgovornim za njihovu neprilagođenost. Tim problemom bavi se projekat „Nedostaje mi detinjstvo“ koje ima za cilj osnivanje regionalnih centara u Srbiji koji bi se bavili samo ovom tematikom.

Foto: V.S. / Niške novine

Deca sa problemimauponašanju je nevidljiva kategorija u našem društvu. Oni se nalaze i u mnogim podgrupacijama ranjive dece kao što su deca bez adekvatnog roditeljskog staranja, ona koja su doživela nasilje, sa teškoćama u razvoju.

 „Razlog za osnivanjem resursnog centra je što nedostaje društvena briga i da odrasli treba da preuzmu odgovornost jer se misli da su deca uzroci takvih stvari. Pokazalo se da je odraz njihovog ponašanja u stvari mnogo nezadovoljenih potreba dece“, kaže prof. dr Marija Mitić  psiholog i osnivac organizacije „Familia“.

Foto: V.S. / Niške novine

Osnivanje regionalnog resursnog centra bi imao zadatak da objedini različite, specifične pristupe u rešavanju problema te dece. Uobičajeni način vaspitanja i disciplinovanja u ovOj grupaciji ne vrši posao.

Naša ciljna grupa su deca starosti do 10 godina jer su koreni takvog ponašanja u najranijem detinjstvu. Tada ako se preduzmu intevencije mogu se postići promene. Na starijima, ti bi se problemi samo ublažili. Težnje su ka tome da sutradan nemamo delikventno dete, odala je Mitić.

Foto: V.S. / Niške novine

„Želimo da resursni centar pruži roditeljima, hraniteljima i stručnjacima dodatna znanja i veštine kako da prepoznaju, ponašanju, šta leži u osnovi ponašanja deteta. Bitno je da stručnjaci koji rade sa decom u školi, ali i u sistemu socijalne zaštite ovladaju novim znanjima i veštinama da bi pomogli pomagačima koji direktno rade sa decom“, istakla je direktorka centra za usvojenje i hraniteljstvo Violeta Blagojević.

Potrebno je slušati decu, prepoznavati njihove potrebe, a za to je potrebno znanje, veštine kako bi toj deci bilo bolje, a manje bi problema bilo u školi, u porodici i na ulici, zaključak je tribine.

(Piše: Vladana Simić)

The post Deca sa problemima u ponašanju problem društva, a briga svih nas appeared first on Niške novine.


Detaljnije: Deca sa problemima u ponašanju problem društva, a briga svih nas / Niške novine